Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Current Activities Publications Family Book Hendrik Sangster Erland Rødsang 16 Schilderijen Other Publications My pictures My cello Places Places cont. CV  Places-2 

CV

Curriculum Vitae Bart Sangster

Algemeen1965 Eindexamen Gymnasium Gymnasium Erasmianum Rotterdam.1973 Artsexamen Rijksuniversiteit Utrecht.1973-78 Specialisatie Inwendige geneeskunde in respectievelijk Sophia ziekenhuis Zwolle, Militair Hospitaal ‘Dr A Mathijssen’ Utrecht en Academisch Ziekenhuis Utrecht.1976 Promotie tot doctor in de geneeskunde op proefschrift ‘Vergiftiging door Orfenadrine’1977-89 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en afdeling Reanimatie en klinische Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht.1985-89 Hoofd Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, RIVM1985-89 Sector Directeur Farmacologie en Toxicologie, RIVM1985-94 Buitengewoon Hoogleraar Klinische Toxicologie met speciale aandacht voor de medische aspecten van milieuverontreiniging Rijksuniversiteit Utrecht.1988-89 Hoofd afdeling Reanimatie en klinische Toxicologie, AZU.1989-91 Directeur Volksgezondheid RIVM.1991-96 Directeur Generaal van de Volksgezondheid, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur later Volksgezondheid, Welzijn en Sport.1994-99 Buitengewoon Hoogleraar Gezondheidsbescherming, in het bijzonder de bestuurlijke aspecten ervan, Rijksuniversiteit Utrecht.1996-07 Senior Vice-President Safety and Environmental Assurance, Unilever.Commissies1980-84 Externe Veiligheid, Gezondheidsraad.1982-91 Pesticiden Commissie, Gezondheidsraad.1983-89 Advies Commissie ‘Onderzoek Chemische Belasting’ Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.1986-88 Scenario Commissie Ongevallen en Traumatologie van de Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg.1986-90 Medisch Ethische Commissie van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek van TNO.1987-89 Adviseur Rijksuniversiteit Limburg bij het realiseren van nieuwe studierichting Milieu-Gezondheidkunde.1987-91 Programmacommissie Toxicologie Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.1988-89 Voorzitter Commissies I en II ‘School for Public Health’.1990 Lid ‘Triumviraat W.Meijer’ resulterend in de stichting van de Netherlands School for Public Health.1989-91 Adviescommissies Toxicologie en Ecologie, Infectieziekten en Rijksvaccinatieprogramma, Gezondheidsraad.1989-91 Nationale Commissie Aids-bestrijding.1989-96 Lid Gezondheidsraad.1990-91 Lid van de Raad voor het Gezondheidsonderzoek.1996 Chairman Committee A World Health Assembly.2013-14 Onderzoeksraad voor de Veilgheid Lid begeleidingscommissie Salmonella in Zalm en Veilgheid in de Vleesketen.Editorial Boards1988-91 Netherlands Journal of Medicine.1988-97 Journal of Toxicology, clinical Toxicology.1989-92 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.Besturen1994-13 Raad voor de Kwaliteitsbevordering van de LOI/Advisory Board.1996-98 Non-executive Board member BIBRA, UK.1997-97 Toxicology Forum, USA & UK.1997-07 Member of the Board of the Industry Council for Development (ICD) – na 2003 Penningmeester2001-06 Raad van Toezicht VU-Windesheim en VU-Medisch Centrum2001-12 Bestuur Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster2002-10 Management Board European Food Safety Authority, sinds 2007 vice chair2004-07 Member of the Board of ECETOC2014-17 Advisor on Science Matters to the Board of the Dutch Society for Replacement of Animal Testing, Proefdiervrij.Verenigingen1967-68 Vice-voorzitter Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond.1975-99 Namens de Landelijke Vereniging van Assistent Geneeskundigen (LVAG) en de Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) betrokken bij de oprichting van de Permanent Working Group of Junior Hospital Doctors (PWG) die werd opgericht in 1976 in Bad Nauheim (BRD).1977-78 Lid Bestuur LVAG.1978-82 Lid Bestuur Vereniging voor Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (VMWO).1978-84 Lid Bestuur LAD.1978-85 Vertegenwoordiger van de LAD bij de Federation Européenne des Medicins de Collectives (tot 1981) en het Standing Committee of Doctors of the European Community.1986-91 Lid Commissie ‘Opleiding Toxicologie’ van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT) tot voorbereiding van de opleiding en registratie van ‘Toxicologisch Onderzoeker’ bij de Stichting Medisch Biologisch Wetenschappelijk Onderzoek (SMBWO).1988 Registratie Toxicologisch Onderzoeker (SMBWO).1986-91 Vice-president European Association of Poison Control Centres and clinical Toxicologists (EAPCCT).1990-00 Adviseur Bestuur ‘Save the Children’ Nederland, verantwoordelijk voor de projecten in Burkina Faso en Ghana.1991-96 Adviseur Bestuur Nederlands Rode Kruis.2008-18 Voorzitter ASAT-Foundation2016-17 Science advisor to the Board of the Dutch Society for Replacement of Animal TestingOverige1986-98 Lid Rotary de Bilt-Bilthoven, later Voorschoten-Leidschendam.1997 Ridder Nederlandse Leeuw.2001 Anglo Netherlands Society2007-18 Royal Arsenal Residents Committee2008 The National Trust for Scotland – London Member’s Centre[March 2018]