1947 Geboren in ‘s Gravenhage op 12 juni. 1965 Eindexamen gymnasium-β, Gymnasium Erasmianum, Rotterdam 1965-73 Studie geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht (RUU) 1971 Asssistent arts 1973 Arts 1973-78 Specialisatie interne geneeskunde in het Sophia Ziekenhuis in Zwolle, het Militair Ziekehuis 'Dr A Mathijssen' (militaire dienst), Academisch Ziekhuis Utrecht (AZU), Afdeling Inwendige Geneeskunde 1978 Inschrijving specialistenregister 1976 Promotie aan de Rijksuniversiteit Utrecht; proefschrift : 'Orphenadrine vergiftiging; kliniek, pathofysiologie, behandeling' 1977-91 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, afdeling medische toxicologie afdeling medische toxicologie en 1977-91 Academisch Ziekenhuis Utrecht, afdeling Reanimatie en Klinische Toxicologie 1985-89 Hoofd Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (RIVM) 1985-89 Secor-directeur Farmacologie en Toxicologie (RIVM) 195-94 Hoogleraar Faculteit Geneeskunde RUU, leerstoel Klinische toxicologie met speciale aandacht voor de medische aspecten van milieuverontreiniging 1988-89 Hoofd Afdeling Reanimatie en Klinische Toxicologie (AZU) 1989-91 Directeur Microbiologie en Immunologie na reorganisatie Directeur Public Health 1991-96 Directeur Generaal van de Volksgezondheid, Ministerie WVC; na de kabinetsformatie van augustus 1994,Ministerie van VWS. 1994-99 Hoogleraar Faculteit Geneeskunde RUU. Leerstoel Gezondheidsbescherming met speciale aandacht op de bestuurlijk aspecten 1996-2007 Senior Vice President Safety and Environmental Assurance Unilever 1997 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw