Publicaties 92. Wied D. de, W. de Jong, E.R. de Kloet, R.J.M. Niesink, J.M. van Ree, B. Sangster, D.H.G. Versteeg, Tj.B. van Wimersma Greidanus Farmacologie Bunge, Utrecht (1987) 93. Sangster B Acute intoxicaties en voeding In: Voeding in de Praktijk VII-D12; 1-9 Bohn, Schelteima & Holkema, Utrecht (1987) 94. Langemeijer J.J.M., D.J. de Wildt, G. de Groot, B. Sangster Central Origin of Respiratory Arrest in Beta-Blocker Intoxication in Rats Toxicology applied Pharmacology 89; 399-407 (1987) 95. Rijn H.J.M. van, H.A. Lammers, G. de Groot, B. Sangster Een plotselinge ziekenhuisopname van 85 dienstplichtigen Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift 40; 117-152 (1987) 96. Hillen F.C., Y. de Jong, B.S. van Asbeck, J.A.M.A. Dormans, B. Sangster Beinvloeding van de longtoxiciteit van paraquat door remming van radicaalvorming en opnameprocessen Berichten vanuit het RIVM; 214-217 (1987) 97. Zwaveling J.H., W.L.A.M. de Kort, J. Meulenbelt, M. Hezemans-Boer, W.A. van Vloten, B. Sangster Exposure of the Skin to Methyl Bromide: A study of Six Cases Occupationally Exposed to high Concentrations during Fumigation. Human Toxicology 6; 491-495 (1987) 98. Leeuwen F.X.R. van, B. Sangster The Toxicology of Bromide Ion CRC Critical Reviews in Toxicology 18; 189-213 (1987) 99. Kort W.L.A.M. de, B. Sangster Acute Intoxications During Work Veterinary and Human Toxicology 30; 9-12 (1988) 100. Zwaveling J.H., B. Sangster, A. van Dijk Vergiftiging door Ethyleenglycol Nederlands Tiijdschrift voor Geneeskunde 132; 485-489 (1988) 101. Sangster B Human Health Observed Through the "Ecological Looking Glass" in Contaminated Soil '88", Volume 1; 437-440 K. Wolf, W.J. van den Brink, F.J. Colon eds Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London (1988) 102. Sangster B., R.B.J.C. van Noort Mens, Gezondheid en Milieu Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 132; 1101-1105 (1988) 103. Hezemans-Boer M., J. Toonstra, J. Meulenbelt, J.H. Zwaveling, B. Sangster, W.A. van Vloten Skin Lesions due to Exposure to Methyl Bromide Archives of Dermatology 124; 917-921 (1988) 104. Doel R. van den, A.G.A.C. Knaap, B. Sangster Poison Control Centre and Environmental Pollution Health Care and Risk Assessment Clinical Toxicology 26; 89-102 (1988) 105. Sangster B., J. Meulenbelt Acute pulmonary intoxications. Overview and practical guidelines Netherlands Journal of Medicine 33; 91-100 (1988) 106. Wildt D.J. de, J.H. Zwaveling, B. Sangster Atrial Natriuretic Factor. What's in a Name? Nephron 50, 87 (1988) 107. Rijn H.J.M. van, B. Sangster, Th. Sijbranda Enige overwegingen bij het klinisch chemisch onderzoek te velde Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift 41; 87-126 (1988) 108. Kort W.L.A.M. de, H. Kiestra, B. Sangster The use of atropine and oximes in organophosphate intoxications; a modified approach Clinical Toxicology 26; 199-208 (1988) 109. Sangster B., T.J.F. Savelkoul Intensive-care geneeskunde In: Interne Geneeskunde; Hoofdstuk 20; 703-710 Ed, G.J.H. den Ottolander Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, Negende herziene druk (1989) 110. Sangster, B., T.J.F. Savelkoul Vergiftigingen en andere exogene de gezondheid beinvloedende factoren In: Interne Geneeskunde; Hoofdstuk 21; 711-728 Ed. G.J.H. den Ottolander Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, Negende herziene druk (1989) 111. Asbeck B.S. van, F.C. Hillen, H.C.M. Boonen, Y. de Yong, J.A.M.A. Dormans, N.A.A. van der Wal, J.J.M. Marx, B. Sangster Continuous Intravenous Infusion of Deferoxamine Reduces Mortality by Paraquat in Vitamin E-deficient Rats American Review of Respiratory Diseases 139; 769-773 (1989) 112. Betuw C.A.J. van, A.W.M. Hofstee, B. Sangster Acute intoxicaties in de werksituatie. Een inventarisatie uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal v.d. Arbeid door het NVIC.DGA, S 20-1, (februari 1989) 113. Berend K. J.H. Zwaveling, B. Sangster Ingestie van giftige bessen in Nederland Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 133; 1723-1730 (1989)