Commissies: 1980-84 Commissie Externe Veilgheid Gezondheidsraad 1982-91 Commissie Bestrijdingsmiddelen Gezondheidsraad 1983-89 Adviescommissie voor het testen van chemische blootstelling aan Chemische Stoffen, Ministere SoZaWe 1986-88 Scenariocommissie ongevallen en traumatologie, Commissie Toekomstscenarios Gezondheidszorg. 1986-90 Medisch Ethische Commissie, Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO 1987-89 Adviseur Rijksuniversiteit Limburg voor de ontwikkeling van een nieuwe opleiding environmetal health 1987-91 Programmacommissie Toxicologie, Ministerie O&W. 1988-89 Voorzitter Commissie 'School for Public Health' in Nederland (SPH 1) van de Nederlandse Vereniging voor Algemene Gezondheidszorg 1989-90 Voorzitter van de Commissie School for Public Health (SPH 2) van de Stichting Zeister Conferentie 1990 Lid van het Triumviraat voorgezeten door de Commissaris van de Konigin W. Meijer en ingesteld door de staatssecretaris van volksgezondheid om de School for Public Health te stichten 1989-91 Advisiecommissie Toxicologie en Ecologie, Gezondheidsraad 1989-91 Adviescommissie Besmettelijke Ziekten en het Nationaal Vaccinatieprogramma, Gezondheidsraad 1989-91 Nationale Commissie AIDS-bestrijding 1989-91 Permanente Commissie AIDS-onderzoek 1989-96 Lid Gezondheidsraad 1990-91 Lid Raad voor Gezondheidsonderzoek 1996 Voorzitter Commissie A van de Wereld Gezondheidsvergadering, (WHO)