Publicaties 70. Heijst A.N.P. van, S.A. Pikaar, B. Sangster Vergiftigingen Hoofdstuk 39, Codex Medicus ed. L.B.W. Jonkees en J. Vandenbroucke, E. Eyskens Elsevier Amsterdam/Brussels, 8e druk, 39/1-17/ (1985) 71. Langemeijer J.J.M., D. de Wildt, G. de Groot, B. Sangster Respiratory Arrest as Main Determinant of Toxicity due to Overdose with Different Beta-Blockers in Rats Acta Pharmacologica et Toxicologica 57; 352-356 (1985) 72. Sangster B., H. Cohen Medical aspects of environmental pollution; Environmental incidents in the Netherlands 1980-1984. Clincical Toxicology 23; 365-380 (1985) 73. Sangster B., G. de Groot, C. Borst, D. de Wildt Dopamine and Isoproterenol in Imipramine intoxication in the dog Clinical Toxicology 23; 407-420 (1985) 74. Langemeijer J.J.M., D. de Wildt, G. de Groot, B. Sangster Centrally Induced Respiratory Arrest: Main Cause of Death in Beta- Adrenoceptor Antagonist ntoxication Human Toxicology 5; 65 (1986) 75. Sangster B. Algemene benadering van patienten met een acute intoxicatie Geneesmiddelen Bulletin 20 1; 1-4 (1986) 76. Rommes J.H., B. Sangster, L. Berrens, C. Borst, A.N.P. van Heijst Biocompatibility of haemoperfusion Archives Toxicology 58; 187-195 (1986) 77. Langemeijer J.J.M., D. de Wildt, G. de Groot, B. Sangster Propanolol-intoxicatie Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 130; 1030-1031 (1986) 78. Kort W.L.A.M. de, B. Sangster Acute intoxicaties in de werksituatie, een inventarisatie uitgevoerd door het Directoraat-Generaal van de Arbeid en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, pp 44 Uitgave van het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid S20, (april 1986) 79. Langemeijer J.J.M., D. de Wildt, G. de Groot, B. Sangster Calcium interferes with the cardiodepressive effects of beta-blocker overdose in isolated rat hearts Clinical Toxicology 24; 111-133 (1986) 80. Cohen H., A.L. van Wezel, B. Sangster, G. de Groot N.D. van Egmond Science and technology in an institute of public and environmental health Annali Dell'Instituto Superiore Di Sanita 21; 489-498 (1985) 81. Langemeijer J.J.M. D. de Wildt, G. de Groot, B. Sangster Causes of acute cardiotoxic effects of b-adrenergic antagonist overdose The Lancet, 1986 II; 401 (1986) 82. Sangster B Daar loopt geen muis! In: Onder het scheren bedacht Ed. J.M. Garbis-Berkvens, A.B. Leussink, E.J. Ruitenberg, RIVM, Bilthoven; 48-57 (1986) 83. Rademaker C.M.A., A. van Dijk, J.H. Glerum, Th. de Rijk, B. Sangster Een snelle en eenvoudige bepalingsmethode van ibuprofen in plasma en enkele farmacokinetische en toxicologische aspectren Ziekenhuis Farmacie, 2; 109-114, (1986) 84. Sangster B., W.L.A.M. de Kort Toxicokinetics versus pharmacokinetics In: New Concepts and Developments in Toxicology Ed. P.L. Chambers, P. Gehring, F. Sakai Uitg. Elsevier Science Publishers; 303-313 (1986) roceedings Fourth International Congress of Toxicology Tokyo 85. Sangster B Toxicologie van milieuverontreinigende stoffen Toekomstverkenningen; Jaarboek Gezondheidsraad; 103-110 (1986) 86. Sangster B Klinische toxicologie Toxicologische reeks Nr. 6 pp 124. Pudoc Wageningen 1987 87. Sangster B Acute intoxicaties Hoofdstuk 21. In: Acute Geneeskunde; 208-304 Ed. L.G. Thijs, H.H. Delooz, R.J.A. Goris Bunge Utrecht, 1987 88. Cremers P.M.A., B. Sangster Diethyleneglycol in Wine: Experiences in the Netherlands; Summer 1985 Veterinary and Human Toxicology 29 (S2); 12-14 (1987) 89. Savelkoul T.J.F., G. de Groot, B. Sangster Blood Lead Concentrations in children between 3 and 12 years of age in a lead polluted area in the Netherlands Veterinary and Human Toxicology 29 (S2); 13-14 (1987) 90. Savelkoul T.J.F., B. Sangster, A.W.M. Hofstee, H.P. Remmert PCB capacitor accidents in the Netherlands Veterinary and Human Toxicology 29 (S2); 131-132 (1987) 91. Rommes J.H., B. Sangster, C. Borst, M.R. Daha, A.N.P. van Heijst Biocompatibility of Hemodialysis Using Cuprophane Membranes Veterinary and Human Toxicology 29; 293-300 (1987)